โกฮับ ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต เจ้าเก่า โปรดระวังของปลอม
สายด่วน : 086-317-8008

ติดต่อเรา

   หากนึกถึงต้นตำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีชื่อเสียงย่านรังสิต ผู้คน

ส่วนมากต้องยกให้ ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับ รังสิตเจ้าเก่า เราเป็นผู้

ดำเนินกิจการก๋วยเตี๋ยวเรือ รังสิตมาอย่างยาวนาน เป็นระยะ

เวลามาก 60 กว่าปีและมีชื่อเสียงแพร่หลาย จากรุ่นสู่รุ่นสูตร

ต้นตำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือ รังสิต อย่างแท้จริง และดั้งเดิม

   ได้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ อย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย และสามารถดำเนินธุรกิจการขายแฟรนไชส์ได้พียงผู้

เดียว ณ บัดนี้ เราพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดความสำเร็จ และ

ขยายธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจ

ก๋วยเตี๋ยวเรือ "โกฮับรังสิตเจ้าเก่า" ให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จ

อย่างพร้อมๆกัน 

คุณเอ๊กซ์

ที่อยู่ : บริษัท โกฮับ จำกัด เลขที่ 300/207-208 หมู่ที่ 13

ปากทางเข้าเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี

 

โทร. 086-317-8008
 

อีเมล์ gohub_2484@hotmail.com

Untitled Document